Hizmetlerimiz

Konvansiyonel Röntgen

 • İskelet görüntüleme
 • Kemik yaşı tayini
 • Ortopedik özel çekimler
 • Şüpheli kemik kırıkları
 • Kemik kırığının zamanla iyileşmesi
 • Artroz (yıpranma ve aşınma olgusu)
 • İnflamatuar / romatizmal değişiklikler
 • Osteoporoz
 • Benign karakterde kemik değişiklikleri: kistler, ganglion kistleri
 • Malign kemik hastalıkları: tümörler, metastazlar
 • Anomali ve deformiteler
 • Paranazal sinüzit
 • Abdomen genel görüntüleme
 • Mide - onikiparmak bağırsak röntgeni
 • Böbrek taşları
 • Üreter taşları
 • Toraks çekimi
 • Akciğer ve bronş enfeksiyonları
 • Akciğer ve kalp ameliyatı öncesi değerlendirme
 • Tümörler
 • Metastazlar
 • Floroskopi
 • Yutma röntgeni
 • Mide röntgeni
 • Kalın bağırsak tetkiki (irrigoskopi)
 • Kan damarlarının röntgen kontrast muayenesi (flebografi)
 • İntravenöz ürografi (İÜ)

Ultrason

 • Üst batın sonografisi
 • Böbrek ve retroperiton sonografisi
 • Alt batın sonografisi
 • Pediatrik tetkikler (çocuk kalçası, apandisit, karın ağrısı, böbrek hastalıkları)
 • Tiroid ve boyun bölgesi ultrasonu
 • Meme ultrasonu (Mamasonografi)
 • Kas ve eklemlerin yüzeye yakın rezonansı
 • Boyun damarlarının görüntülenmesi

Mamografi

 • Tarama mamografisi
 • Küratif mamografi
 • Tomosentez
 • Meme sonografisi

Kemik dansitometrisi

Osteodansitometri (Kemik dansitometrisi)

Kemik dansitometrisi, patolojik osteoporoz (kemik erimesi) tanısında kullanılır. Kemik erimesi (osteoporoz) yayılan bir hastalıktır ve ilk aşamalarda herhangi bir şikayete neden olmaz. Kemik dansitometrisi, kemik erimesinin (osteoporoz) erken teşhisini veya teşhis konulmuş hastalığın tedavi kontrolünü sağlar. Bu muayene tekniğinde, düşük X-ışını radyasyonu kullanımı, kemik mineral içeriğini belirler.
 
Kesin bir değerlendirme için, ayrıca kemik dansitometrisinden hemen önce çekilmesi gereken, lomber omurganın güncel bir röntgen görüntüsü gereklidir.

Daha hassas bir analize ek olarak, trabeküler kemik skorunu (TBS) da belirliyoruz.

Bilgisayarlı tomografi (CT)

CT muayenelerinde, soruna bağlı olarak damara bir kontrast madde enjekte edilir. Bunun için yeni kan tahlili gerekir (maks. 3 aylık).

Kranyum:

Standart (Beyin - CCT, yüz kemikleri)
Temporal Kemik
Paranazal Sinüsler
CT- İntrakraniyal Damar Anjiyografisi
Dental-CT (Diş-CT)

Boyun:
Standart (yumuşak dokular, gırtlak - larinks, lenf düğümleri)
CT- Ekstrakraniyal Damar Anjiyografisi
Servikal Omurga-SO
 
Göğüs kafesi (toraks):
Standart (akciğerler)
HRCT
Koroner Kalsiyum Skorlama
Koroner Arter CT
Düşük Doz Akciğer CT
CT-Bronkografi
CT-Aort ve pulmoner arter anjiyografisi
 
Batın (Abdomen):
Standart (karaciğer, safra kesesi ve safra yolu, karın salya bezi - pankreas, dalak, böbrekler ve böbreküstü bezleri - retroperiton, lenf düğümleri)
CT-Enteroklizis
CT-Kolonoskopi
CT-Anjiyografi (aort, renal arter, vb.)
CT-Ürografi
Böbrek taşı taraması
 
Pelvis/Alt Batın:

Standart (yumuşak dokular, yumurtalıklar - ovaryum, mesane)
SİE - sakroiliak eklem
Lomber omurga - LO, kalça eklemleri
 
Eklemler/Kemikler:

Standart (tüm eklemler)
Bacak eksen belirlenmesi (Rotasyon-CT)
CT-Artrografi

Manyetik rezonans görüntüleme (MR)


Kranyum:
Standart (beyin ve yüz kemikleri)
Difüzyon görüntüleme
Kranyal sinirler
Temporomandibular eklem (dinamik dahil)
İntrakranial damarların MR anjiyografisi
 
Boyun:
Standart (yumuşak dokular, tükürük bezleri)
MR-Sialografi
İntrakranial damarların MR anjiyografisi
 
Göğüs kafesi (toraks):
Standart (mediastinum)
Kontrast madde dinamiği ile MR mamografisi
Kardiyak MR
MR-Aort ve pulmoner arter anjiyografisi
 
Batın (Abdomen):
Standart (karaciğer, karın salya bezi - pankreas, dalak, böbrekler ve böbreküstü bezleri - retroperiton, lenf düğümleri)
MRCP (safra kesesi ve safra yolu)
MR- Enteroklizis
MR-Anjiyografi (aort, renal arter, vb.)
MR-Ürografi
 
Pelvis:

Standart (rahim - uterus, yumurtalıklar - ovaryum, endometriyoz)
Fistül-MR

PIRADS sınıflandırma sistemi ile Multiparametrik Prostat MRT:
Son dönemlerde sağlık sigortaları bu muayenenin ücretini %80 oranında iade etmektedir. Bunun önkoşulu, ürolog tarafından verilen, baş hekim onaylı bir sevktir.
Enstitümüz size, daha sonra sağlık sigortası kurumunuza iletebileceğiniz bir ücret bildirim notu sağlar.

Eklemler/Kemikler:
Standart (tüm kemikler ve eklemler, intervertebral diskler, kemik iliği dahil tüm omurga)
MR-Artrografi
Kıkırdak tanılama
Difüzyon görüntüleme (omurga)
Miyelografi

Diğer:
Pelvis/Bacak-MR- Anjiyografi
Tüm vücut-MR