Univ.  Doz.  Dr.  Marcus Hörmann

Kişisel bilgiler

  • 1962 doğumlu

Mesleki̇ kari̇yer

  • Viyana Üniversitesinde tıp eğitimi
  • 1998 Viyana’da radyoloji uzmanı
  • 1998 Zürih Üniversite Hastanesi, çocuk kliniğine araştırma ziyareti
  • 2004 Viyana Üniversitesinde radyoloji branşında yüksek doktora
  • Sayısız bilimsel yayın ve kitabın yazarı ve ortak yazarı; ulusal/uluslararası konferanslar