2015 YILI GENÇ GİRİŞİMCİSİ

Dr. Karl Turetschek, Dr. Patrick Wunderbaldinger ve Diagnosezentrum Favoriten (DZ10), Viyana Bölgesi Business Award'da bir uzman heyet tarafından 10. Bölgede, 2015 Yılı Genç Girişimcisi seçilmiştir.