Priv. Doz. Dr. Michael Töpker

lične informacije

  • rođen 1977

Profesionalno iskustvo

  • Medicinske studije na Univerzitetu u Gracu
  • 2009. specijalizacija u oblasti radiologije u Beču
  • 2007-2009 istraživanje na Univerzitetu Harvard u Bostonu
  • 2014. rad na radiologiji na Univerzitetu u Beču
  • Autor i koautor mnogih naučnih publikacija; nacionalna / međunarodna predavanja