Dr. Daniela Kienzl-Palma

lične informacije

  • rođen 1981

Profesionalno iskustvo

  • Medicinske studije na Univerzitetu u Beču
  • 2012. specijalizacija u oblasti radiologije na Medicinskom univerzitetu u Beču
  • Autor i koautor mnogih naučnih publikacija; nekoliko poglavlja knjiga; nacionalna / međunarodna predavanja