Merenje gustine kostiju

Merenje gustine kostiju koristi se za dijagnostiku patološkog gubitka kostiju. Ovo je spora bolest i u početnim fazama ne izaziva tegobe. Merenje gustine kostiju je metoda za ranu detektciju gubitka kostiju (osteoporoze) ili kontrole ako je bolaest već poznata. U ovoj tehnici pregleda, koristimo malu dozu rendgenskog zračenja za određivanje sadržaja kostiju.
 
Za preciznu evaluaciju, potreban je novi snimak lumbalnog dela kičme, koji treba da se pripremi direktno pre merenja gustine kostiju.

RANO OTKRIVANJE

Posebno je važno dijagnostikovati gubitak kostiju na vreme, da bi se sprečile prve frakture profilaksom lekova.
 
Gustina kostiju posebno se smanjuje kod žena u menopauzi i muškaraca starijih od 50 godina. Preporučuje se pregled kod žena starijih od 65 i muškaraca starijih od 70 godina. Ako postoje i dodatni rizici, blagovremeni pregled je od velike koristi.

Troškove pregleda zdravstvena osiguranja plaćaju različito: Područno zdravstveno osiguranje preuzima troškove kod žena iznad 65 godina, a kod muškaraca iznad 70 godina. Mala osiguranja preuzimaju troškove bez ograničenja.

FAKTORI RIZIKA

  • frakture sa traumom
  • nasledni faktor
  • duža terapija kortizonima
  • smanjena telesna težina, loša ishrana, malnutrition
  • nedostatak fizičke aktivnosti
  • hronično zapaljenje zglobova i intestinalna zapaljenja
  • netolerantnost na laktozu

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Kolika je izloženost radijaciji prilikom merenja gustine kostiju?

Za merenje gustine kostiju koriste se rendgenski zraci. Izlaganje radijaciji kod modernih DXA uređaja je otprilike 1 do 6 μSv, što je mnogo puta manje od prosečne doze godišnje radijacije iz okruženja (radijacija Zemlje i radijacija iz svemira, otprilike 2000 μSv).
 

Šta može da se odredi prilikom merenja gustine kostiju?

Uz pomoć merenja gustine kostiju, lekar može da proceni da li postoji osteoporoza. Pregled se koristi za ranu detekciju bolesti. Pored toga, lekar može da kontroliše terapiju ili tok bolesti, ako je razvoj osteoporoze već počeo.
 
 jobs-info